Ze klagen een supermarkt aan omdat ze klanten vragen Spaans te spreken

In Spanje zijn enkele regio’s enorm verknocht aan hun eigen taal. Zo spreken ze in Catalonië naast het Spaans vooral Catalaans. Maar ook in de Communidad Valenciana spreekt men naast Spaans vooral in het Valenciaans. De PSPV-PSOE, Compromís en Podemos hebben de wet gewijzigd om taaldiscriminatie als strafbaar feit op te nemen. Op deze manier wordt de schending van taalrechten en het weigeren van elke dienst om taalredenen wettelijk geclassificeerd als kleine overtredingen die worden bestraft met boetes tot €3000 euro aan bedrijven die service weigeren in het Valenciaans.

De drie partijen die de Generalitat regeren, hebben toegegeven aan de grote druk zoals het Platform voor Taal, om in de wet op het consumentenstatuut, taaldiscriminatie in commerciële etablissementen te reguleren en voor het eerst economische sancties tegen particuliere bedrijven op te leggen die hun klanten aansporen zich in het Spaans uit te drukken.

In dit verband had Escola Valenciana een klacht tegen een supermarkt in Turia, om een klant te verzoeken de winkel te verlaten omdat deze alleen in het Valenciaans wou spreken en niet in het Spaans. In dit geval vermeldt het rapport niet de naam van het bedrijf, in tegenstelling tot een andere klacht waarin het verwijst naar Orange. Het wijst er met name op dat het kantoor van dit telefoonbedrijf, een klant van het bedrijf, niet toestond zich uit te drukken in het Valenciaans en gedwongen werd Spaans te spreken.
Deze klachten komen bovenop de klachten die gericht zijn tegen pubs, restaurants of financiële instellingen die in het rapport van Escola Valenciana en het Platform voor Taal worden vermeld omdat ze hun klanten aansporen om in het Spaans te spreken.

Met de inwerkingtreding van de hervorming van het consumentenstatuut, goedgekeurd door de Generalitat, kunnen ze nu sancties variërend van waarschuwingen tot boetes voor een bedrag van meer dan €3000 euro krijgen.

De nieuwe wetstekst stelt vast dat consumenten “niet mogen worden gediscrimineerd vanwege hun taal” in de Valenciaanse Gemeenschap en dat “hen in geen geval service of onjuiste zorg mag worden geweigerd vanwege de officiële taal die zij gebruiken in consumentenrelaties die door deze wet worden gereguleerd. (Bron: ABC)

Back to top button