Wonen

Wat verwachten experts van woningprijzen in 2021

De toekomst van de woningmarkt hangt samen met het verloop van de gezondheidspandemie en de massale vaccinatie van de bevolking. In een tijd van onzekerheid verwacht de markt een moeilijk eerste semester van dit jaar, al heeft ze er vertrouwen in dat het economisch herstel en het vastgoedherstel in de zomer zal beginnen.

Betekent dit dat we de komende maanden grote prijsdalingen zullen zien? Helemaal niet. Volgens de door Idealista geraadpleegde experts is het vooruitzicht van nieuwbouwwoningen veel duidelijker dan dat van bestaande woningen; een markt die vooral zal afhangen van de locatie en de ernst van de inperkingsmaatregelen in deze nieuwe golf van covid-19. Over het algemeen worden gematigde dalingen en een verbetering verwacht voor de tweede helft van het jaar.

De meeste experts zijn het erover eens dat er op korte termijn geen tekenen zijn dat nieuwbouwwoningen goedkoper worden. De mogelijkheid om de aankoop over meerdere jaren te spreiden en de betere financiering zullen het mogelijk maken om het huidige prijsniveau te handhaven. De aanpassing van prijzen zal kunnen komen van mindere nieuwe promoties vanwege de grotere voorzichtigheid van makelaars en de financieringsbeperkingen van banken. Er is dus een soort schaarste waardoor de prijzen stabiel lijken te blijven.

Diezelfde trend die we ook zagen in 2020, toen de prijs het hoogste punt bereikte en in ieder geval de eerste maanden van 2021 zal doorzetten. Dit kan komen doordat nieuwbouwwoningen na de pandemie beter zijn aangepast aan de behoeften van de Spanjaarden met een groter aantal badkamers, grotere terrassen en een toename van de kwaliteit en specialisatie van gemeenschappelijke ruimtes en Diensten. Kortom, meer confort wat belangrijk zal zijn bij een eventuele lockdown in de toekomst.

.

Grotere impact op gebruikte woningen

In het geval van gebruikte woningen verwachten experts meer prijsdalingen. In het algemeen zullen de locatie, de opsluitingsmaatregelen die door elke autonome gemeenschap worden toegepast en het type onroerend goed, de belangrijkste factoren zijn die de prijzen zullen bepalen, evenals het grote overaanbod dat de afgelopen maanden is opgebouwd van bestaande woningen.

In die zin zullen dalingen van meer dan 10% in sommige steden mogelijk zijn. De impact op de werkgelegenheid heeft hier invloed op, net zoals tijdelijke banen en mensen met de laagste inkomens. Als gevolg hiervan zal de impact op de prijzen zich meer richten op de bestaande woningen en van eigenaren die gedwongen worden om een deel van hun activa te liquideren vanwege minder of geen inkomen. (Bron: Idealista)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button