Privacy beleid / AVG

Dit is het Privacy beleid / AVG van Benidorm Nieuws. Wanneer u gebruikt maakt van Benidorm Nieuws, dan worden uw IP-gegevens verwerkt, zoals nummer, land en plaats.

  • U ontvangt een e-mail van Benidorm Nieuws?

Indien u daar toestemming voor geeft, gebruikt Benidorm Nieuws uw e-mailadres om een algemene of gepersonaliseerde nieuwsbrief toe te zenden. Wij bewaren uw e-mailadres voor het versturen van e-mails totdat u uw toestemming intrekt. 

  • Worden uw persoonsgegevens genoemd in een van de berichten van Benidorm Nieuws? 

Benidorm Nieuws verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar journalistieke uitingen en activiteiten. Dit kan onder andere om gegevens als naam, beeldmateriaal en omschrijving van gedrag gaan. Indien u bezwaar wenst te maken tegen het gebruik van deze gegevens kunt u contact opnemen met Benidorm Nieuws. 

  • Bent u een adverteerder of een zakelijke relatie bij of van Benidorm Nieuws?

Benidorm Nieuws gebruikt de door u verstrekte contactgegevens, accountgegevens en professionele gegevens over uw werk en werkgever om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Benidorm Nieuws gebruikt uw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden, zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

Gegevensverstrekking aan derden

Voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden vraagt Benidorm Nieuws altijd uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij er sprake is van één van de gevallen zoals hieronder beschreven.

Benidorm Nieuws schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de rol van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen.

Lees ook onze gebruiksvoorwaarden

Benidorm Nieuws - Het nieuws uit de Costa Blanca, gewoon online!