La Cala de Finestrat verliest zand: gemeente vraagt om het te vervangen

De gemeenteraad van Finestrat heeft er bij de provinciale kustdienst op aangedrongen om het strand van Cala aan te vullen met nieuw zand. Het is de eerste keer dat de gemeente dit probleem probeert op te lossen met hulp van de provinciale kustdienst Costas, waar ze nog geen reactie op heeft gekregen. 

Ze vragen met name om de vervanging van het stuk strand dat loopt van de monding van het stuwmeer dat het water van de kanalisatie van de La Cala-ravijn naar de Plaza del Ánfora verzamelt. De gemeente constateert een continu verlies van zand. Bovendien wijzen ze in een sms die naar Costas is gestuurd, rechtstreeks op de stormen en het aanhoudende verlies van zand. 

Tegelijkertijd wijzen ze erop dat ze in de loop der jaren hebben vastgesteld dat de golfbreker voor de Plaza del Ánfora aan het verslechteren is. Dit is te wijten aan erosie vanuit de zee en ze overwegen de mogelijkheid dat dit één van de oorzaken is van het aanhoudende verlies van zand in dit gedeelte.

Back to top button